Nha khoa O'CARE tự hào nhận giải thưởng dịch vụ tận tâm 2014

Nha khoa O'CARE đạt top 100 doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biêu dịch vụ tân tâm2014 Theo khảo sát của Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

Chương trình Khảo sát đánh giá và truyền thông nâng cao thương hiệu cho các công ty đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực sản phẩm dịch vụ thương mại do Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, Nha Khoa O''CARE vinh dự được đánh giá là 100 doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biêu dịch vụ tân tâm 2014

nha khoa ocare 

của Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

của Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

của Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

của Liên Hiệp Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam

Hỗ trợ khách hàng
Tư vấn trực tuyến Bảng giá tham khảo Đặt hẹn