Chứng nhận chuyên nghành

Giấy phép hoạt động của phòng khám

Bằng cấp, chứng chỉ TS.BS Trần Ngọc Quảng Phi