Video hướng dẫn vệ sinh răng miệng khi niềng răng

Khi đang tiến hành niềng răng bạn cần phải chú ý việc vệ sinh răng miệng để tránh tình trạng sâu răng, viêm nướu. Nên theo các hướng dẫn dưới đây để việc vệ sinh răng miệng và niềng răng được hiệu quả.

Khi đang tiến hành niềng răng bạn cần phải chú ý việc vệ sinh răng miệng để tránh tình trạng sâu răng, viêm nướu. Nên theo các hướng dẫn dưới đây để việc vệ sinh răng miệng và niềng răng được hiệu quả.

 Để biết thông tin, tư vấn về niềng răng bạn có thể:

Nhấn gọi Gửi Email Inbox Đặt hẹn