Khí cụ giúp răng mọc đúng vị trí khi trẻ phải nhổ răng sữa quá sớm

Răng sữa trong trường hợp bắt buộc phải nhổ sớm không đúng thời điểm sẽ khiến cho răng vĩnh viễn sau này mọc lệch đi, do đó cần phải có biện pháp can thiệp giúp cho răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí của nó.

Răng sữa chưa tới tuổi thay răng đã phải bị nhổ hoặc mất đi sớm do sâu răng hay chấn thương. Khi đó, trẻ nên được mang bộ giữ khoảng để giữ khoảng trống cho răng vĩnh viễn bên dưới mọc lên đúng vị trí, thẳng hàng.

bộ giữ khoảng giúp răng bé mọc đúng vị trí

Hình 1 - Bộ giữ khoảng

 

Nếu không mang bộ giữ khoảng, hai răng hai bên sẽ nghiêng vào nhau làm cho răng vĩnh viễn bên dưới bị kẹt, không mọc lên thẳng hàng được.

Nếu trẻ có mang bộ giữ khoảng, hai răng hai bên không bị nghiêng, khoảng trống mất răng được giữ và răng vĩnh viễn bên dưới có thể mọc lên thẳng hàng.


Video tác dụng của bộ giữ khoảng

 Để biết thông tin, tư vấn về niềng răng bạn có thể:

Nhấn gọi Gửi Email Inbox Đặt hẹn